Quotes

Quotes bàsiques

Menor de 16 anys

18,80 € / mes
 • Matrícula: 35,00 €

Majors de 16 anys matí*

22,50 € / mes
 • Matrícula: 65,00 €
 • * Fins a les 16:30 h

Major de 16 anys

29,95 € / mes
 • Matrícula: 65,00 €

Familiar 2 membres

45,35 € / mes
 • Matrícula: 80,00 €

Familiar 3 membres

51,95 € / mes
 • Matrícula: 90,00 €

Familiar 4 o més membres

58,65 € / mes
 • Matrícula: 100,00 €
 • Els socis de la franja de matí que vulguin accedir a partir de les 16:30 h hauran d’abonar 1 € addicional.
 • L’edat màxima dels fills per a la modalitat familiar és de 25 anys.
 • Els nens i nenes menors de 2 anys no pagaran quota de soci.
 • Descompte per a pensionistes del 25 % a 50 %, per a estudiants del 8 % i per a família nombrosa del 5 %.

Quotes Plus (inclou Programa d'Activitats Dirigides)

Major de 16 anys matí Plus*

36,00 € / mes
 • Matrícula: 65,00 €
 • * Fins a les 16:30 h

Majors de 16 anys Plus

43,45 € / mes
 • Matrícula: 65,00 €

Familiar 2 membres Plus

58,85 € / mes
 • Matrícula: 80,00 €

Familiar 2 membres Plus 2

72,35 € / mes
 • Matrícula: 80,00 €

Familiar 3 membres Plus

65,45 € / mes
 • Matrícula: 90,00 €

Familiar 3 membres Plus 2

78,95 € / mes
 • Matrícula: 90,00 €

Familiar 3 membres Plus 3

92,45 € / mes
 • Matrícula: 90,00 €

Familiar 4 o més membres Plus

72,15 € / mes
 • Matrícula: 100,00 €

Familiar 4 o més membres Plus 2

85,65 € / mes
 • Matrícula: 100,00 €

Familiar 4 o més membres Plus 3

99,15 € / mes
 • Matrícula: 100,00 €

Familiar 4 o més membres Plus 4

112,65 € / mes
 • Matrícula: 100,00 €
 • Els socis de la franja de matí que vulguin accedir a partir de les 16:30 h hauran d’abonar 1 € addicional.
 • L’edat màxima dels fills per a la modalitat familiar és de 25 anys.
 • Els nens i nenes menors de 2 anys no pagaran quota de soci.
 • El número al costat de Plus (Plus, Plus 2, Plus 3 i Plus 4) significa el nombre de familiars socis que estan inclosos en el programa d’activitats dirigides. Per exemple, en una quota familiar 3 membres plus 2, 3 familiars són socis però només 2 gaudeixen de l’accés al programa d’activitats dirigides.
 • Al mes d’agost es pagarà quota de soci/a bàsica, en lloc de quota Plus, al ser el Programa d’Activitats Dirigides Reduït.
 • Descompte per a pensionistes del 25 % a 50 %, per a estudiants del 8 % i per a família nombrosa del 5 %.

Entrada instal·lació

Abonament 20 entrades (menors 12 anys)

66,55 €

Abonament 20 entrades

79,85 €

Entrada puntual (menors 12 anys)

5,45 €

Entrada puntual

6,70 €
 • Aquests abonaments caduquen als 365 dies de la seva compra i permeten l’accés a les piscines i a la sala de fitness.

Entrada piscina

Abonament 20 banys (menors 12 anys)

49,70 €

Abonament 20 banys

66,35 €

Entrada puntual (menors 12 anys)

4,50 €

Entrada puntual

5,55 €
 • Aquests abonaments només seran vàlids durant la temporada d’estiu i per a la piscina descoberta.

Altres serveis

Nou carnet o duplicat

1,60 €
 • Carnet d’abonat, de soci o de cursetista (obligatori)

Lloguer armariet

66,55 € / any

Programa d'Activitats Dirigides PAD

45,00 € / mes no socis

Servei de Fisioterapeuta

Des de 25,00 €
 • Consultar apartat Serveis i Fisioteràpia per a més informació

Documentació per fer-se soci/a

 • Dades bancàries (IBAN).
 • Llibre de família o justificant de convivència, si es tracta d’una quota familiar.
 • Per acollir-se al descompte per a famílies nombroses o al d’estudiants caldrà presentar el corresponent carnet.
 • Per acollir-se als descomptes de pensionistes i jubilats caldrà presentar el carnet de pensionista de l’Ajuntament de Rubí.

Aspectes importants

 • L’import de la primera mensualitat i la matrícula s’abonaran en efectiu o targeta en el moment de donar-se d’alta.
 • Els pagaments següents es domiciliaran a l’entitat que indiqui l’associat.
 • Per tramitar la baixa, aquesta ha de ser comunicada presencialment a la recepció del Club o per correu electrònic abans del dia 25 del vigent mes.

Quotes aprovades per l’Ajuntament i l’Assemblea General del Club.