Quotes 2019

Quotes bàsiques

Menor de 16 anys

19,55 € / mes
 • Matrícula: 35,00 € 20 €

Majors de 16 anys matí*

23,40 € / mes
 • Matrícula: 65,00 € 30 €

Major de 16 anys tot el dia

30,95 € / mes
 • Matrícula: 65,00 € 30 €

Familiar 2 membres

47,20 € / mes
 • Matrícula: 80,00 € 45 €

Familiar 3 membres

54,05 € / mes
 • Matrícula: 90,00 € 50 €

Familiar 4 o més membres

61,05 € / mes
 • Matrícula: 100 € 60 €

 • * Fins a les 16:30 h.
 • Els socis de la franja de matí que vulguin accedir a partir de les 16:30 h hauran d’abonar 1 € addicional.
 • L’edat màxima dels fills per a la modalitat familiar és de 25 anys.
 • Els menors de 2 anys no pagaran quota de soci.
 • En les quotes familiars cal acreditar que tots els membres convisquin al mateix domicili i no es considera abonament familiar el format només per a 2 germans.
 • Descompte per a pensionistes del 25 % a 50 %, per a estudiants del 8 % i per a família nombrosa del 5 %.

Quotes Plus (inclou Programa d'Activitats Dirigides)

Major de 16 anys matí*

37,45 € / mes
 • Matrícula: 65,00 € 30 €

Majors de 16 anys tot el dia

45,20 € / mes
 • Matrícula: 65,00 € 30 €

Familiar 2 membres Plus

61,25 € / mes
 • Matrícula: 80,00 € 45 €

Familiar 2 membres Plus 2

75,25 € / mes
 • Matrícula: 80,00 € 45 €

Familiar 3 membres Plus

68,10 € / mes
 • Matrícula: 90,00 € 50 €

Familiar 3 membres Plus 2

82,10 € / mes
 • Matrícula: 90,00 € 50 €

Familiar 3 membres Plus 3

96,15 € / mes
 • Matrícula: 90,00 € 50 €

Familiar 4 o més membres Plus

75,05 € / mes
 • Matrícula: 100,00 € 60 €

Familiar 4 o més membres Plus 2

89,15 € / mes
 • Matrícula: 100,00 € 60 €

Familiar 4 o més membres Plus 3

103,15 € / mes
 • Matrícula: 100,00 € 60 €

Familiar 4 o més membres Plus 4

117,20 € / mes
 • Matrícula: 100,00 € 60 €

 • * Fins a les 16:30 h.
 • Els socis de la franja de matí que vulguin accedir a partir de les 16:30 h hauran d’abonar 1 € addicional.
 • El número al costat de Plus (Plus, Plus 2, Plus 3 i Plus 4) significa el nombre de familiars socis que estan inclosos en el programa d’activitats dirigides. Per exemple, en una quota familiar 3 membres plus 2, 3 familiars són socis però només 2 gaudeixen de l’accés al programa d’activitats dirigides.
 • L’edat màxima dels fills per a la modalitat familiar és de 25 anys.
 • Els nens i nenes menors de 2 anys no pagaran quota de soci.
 • En les quotes familiars cal acreditar que tots els membres convisquin al mateix domicili i no es considera abonament familiar el format només per a 2 germans.
 • Al mes d’agost es pagarà quota de soci/a bàsica, en lloc de quota Plus, al ser el Programa d’Activitats Dirigides Reduït.
 • Descompte per a pensionistes del 25% a 50%, per a estudiants del 8% i per a família nombrosa del 5%.

Entrada instal·lació

Abonament 20 entrades (menors 12 anys)

69,25 €

Abonament 20 entrades

83,05 €

Entrada puntual (menors 12 anys)

5,70 €

Entrada puntual

7,00 €
 • Aquests abonaments caduquen als 365 dies de la seva compra i tant les entrades com els abonaments permeten l’accés a les piscines i a la sala de fitness.

Entrada piscina d'estiu

Abonament 20 banys (menors 12 anys)

51,70 €

Abonament 20 banys

69,05 €

Entrada puntual (menors 12 anys)

4,60 €

Entrada puntual

5,65 €
 • Aquestes entrades i abonaments només seran vàlids durant la temporada d’estiu i per a la piscina descoberta.
 • Els abonaments de 20 entrades a la piscina d’estiu caduquen als 365 dies de la seva compra.

Altres serveis

Nou carnet o duplicat

1,70 €
 • Carnet d’abonat, de soci o de cursetista (obligatori)

Lloguer armariet

69,25 € / any (IVA inclòs)

Programa d'Activitats Dirigides PAD

46,80 € / mes no socis

Servei de Fisioterapeuta

Des de 27,00 €
 • Consultar apartat Serveis i Fisioteràpia per a més informació

Documentació per fer-se soci/a

 • Dades bancàries (IBAN).
 • Llibre de família o justificant de convivència, si es tracta d’una quota familiar.
 • Per acollir-se al descompte per a famílies nombroses o al d’estudiants caldrà presentar el corresponent carnet.
 • Per acollir-se als descomptes de pensionistes i jubilats caldrà presentar el carnet de pensionista de l’Ajuntament de Rubí.

Aspectes importants

 • L’import de la primera mensualitat, la matrícula i el carnet d’abonat o soci s’abonaran en efectiu o targeta en el moment de donar-se d’alta.
 • Els pagaments següents es domiciliaran obligatòriament a l’entitat que indiqui l’associat.
 • Per tramitar la baixa, aquesta ha de ser comunicada presencialment a la recepció del Club o per correu electrònic abans del dia 25 del vigent mes.
 • La comissió per devolució d’un rebut serà de 3€ per cobrir la comissió bancària i les despeses de gestió.
 • Consultar la normativa interna en relació a l’accés dels menors d’edat en els diferents espais.

Quotes aprovades per l’Ajuntament de Rubí i l’Assemblea General del Club.