Actualitat

Principals actuacions de manteniment i millora de la instal·lació – Gener 2018

El Club Natació Rubí us informa de les principals actuacions de manteniment i millora de la instal·lació durant el mes de gener de 2018:

 • Reparació de les resistències elèctriques de la sauna i el bany de vapor.
 • Millora de les lluminàries halògenes de la zona lúdica i piscina 2.
 • Reparacions de maquinària de la sala de fitness: avaries el·líptiques, seients bicicletes, braç AMT i substitució de taula i tapís de cinta caminadora.
 • Substitució parcial dels filtres dels polsadors de les aixetes de dutxes i wc’s.
 • Instal·lació de nou armari per material d’aiguafitness al recinte de la piscina 1.
 • Reparació de la porta d’accés al bany de vapor.
 • Instal·lació de nous desaigües per les màquines climatitzadores de la sala d’Spinning.
 • Substitució dels contactors de la sauna seca.
 • Substitució dels sifons dels desaigües dels rentamans dels vestuaris de col·lectius.
 • Augment de la qualitat de l’aigua de la piscina 1 per millorar l’experiència dels usuaris en aquest espai.
 • Substitució dels filtres i la bateria de la màquina deshumectadora de la piscina 1.
 • Finalització de la substitució dels interruptors diferencials de la instal·lació elèctrica.
 • Substitució dels magnetotèrmics de la instal·lació elèctrica de la sala d’spinning.
 • Reparació de la vàlvula de l’aigua calenta sanitària dels vestuaris masculins generals.
 • Substitució de les corretges de la màquina d’extracció de la climatització de la piscina 1.
 • Substitució del vas d’expansió de les calderes d’ACS de la instal·lació.
 • Pintat de les portes de la zona de manteniment de la instal·lació.

El millor servei al millor preu, per a tota la família.