Actualitat

Principals actuacions de manteniment de la instal·lació – Setembre, octubre i novembre 2018

El Club Natació Rubí us informa de les principals actuacions de manteniment de la instal·lació durant el mesos de setembre, octubre i novembre de 2018:

SALES DE FITNESS I ACTIVITATS

 • Revisió i reparació de la maquinària (canvi de pedals i seients bicicletes, canvi de tapissos i variadors de cintes caminadores, reparació de l’espatllera i altres actuacions).
 • Nous tapissats de màquines de fitness.

 

PISCINES I ZONA LÚDICA D’AIGÜES

 • Actuacions de aïllament tèrmic a la coberta de piscina 2.
 • Millora de les controladores d’hidròlisi de totes les piscines.
 • Substitució de diferents elements de la zona lúdica (polsadors, transformadors, …).
 • Substitució reixes del canal de desaigüe de la piscina 2.
 • Sanejament i desinfecció exhaustiva de la zona lúdica.
 • Substitució de bomba de buidatge de la sala de màquines de la zona lúdica.
 • Substitució de diferents elements de la caixa general elèctrica de la zona lúdica.
 • Substitució de bomba d’aire de la coberta de la piscina 2.
 • Millora a la instal·lació d’aigua de les dutxes de la piscina 1.
 • Millora a la col·locació de les sondes d’extracció de la màquina de climatització de la piscina 1 per optimitzar el control de la humitat.
 • Preparació i reparació de diferents elements necessaris per a la celebració de les competicions oficials del Club.
 • Analítica diària de totes les piscines de la instal·lació.

 

ALTRES ACTUACIONS

 • Actuacions complementàries a l’obra de millora de les calderes.
 • Substitució de lluminàries led de diferents espais.
 • Revisió de les pantalles informatives del Club.
 • Substitució assecadors dels vestuaris.

 

El millor servei al millor preu, per a tota la família.