Actualitat

Principals actuacions de manteniment de la instal·lació – Març 2018

El Club Natació Rubí us informa de les principals actuacions de manteniment i millora de la instal·lació durant el mes de març de 2018:

SALES DE FITNESS I ACTIVITATS

 • Millora de la climatització de la Sala Fitness (1ª fase).
 • Reparació font de la Sala de Fitness.
 • Reparació de l’Adaptive Motion Trainer 1 (AMT).
 • Reparació el·líptica 5 (EFX).
 • Reparació cinta caminadora 2 (TRM).
 • Substitució micròfon Sala de Dirigides.
 • Substitució micròfon Sala d’Spinning.

PISCINES I ZONA LÚDICA D’AIGÜES

 • Desinfecció i posta a punt de la Zona Lúdica.
 • Substitució dels contactors elèctrics de la Zona Lúdica.
 • Substitució bombes de recirculació d’aigua de la Zona Lúdica.
 • Substitució de l’equip d’energia reactiva de la Zona Lúdica.
 • Instal·lació de manòmetres de filtratge de totes les piscines.
 • Substitució de les sondes de la climatitzadora d’ambient de la piscina 1.
 • Substitució penjadors Piscines.

ALTRES ACTUACIONS

 • Reparació de la vàlvula antiretorn de les dutxes dels vestuaris generals.
 • Substitució de penjadors als vestuaris generals.
 • Manteniment trimestral de la instal·lació elèctrica.
 • Manteniment trimestral de la controladora de la climatització de les piscines.
 • Manteniment anual extintors.
 • Instal·lació nou desaigua al Bar– Restaurant de Club.

El millor servei al millor preu, per a tota la família.