Actualitat

Principals actuacions de manteniment de la instal·lació – Maig 2018

El Club Natació Rubí us informa de les principals actuacions de manteniment de la instal·lació durant el mes de maig de 2018:

SALES DE FITNESS I ACTIVITATS DIRIGIDES

 • Reparació dels altaveus de la Sala de Cycling.
 • Reparació de la cortina de la Sala de Cycling.
 • Instal·lació suports per bodybars Sala Fitness.
 • Diferents reparacions de cintes caminadores: polsador emergència, motor elevació, drive, taula i tapís.
 • Neteja i repàs de totes les cintes.

PISCINES I ZONA LÚDICA D’AIGÜES

 • Substitució hidròlisi salina Piscina Petita.
 • Reparació hidròlisi salina Piscina 2.
 • Substitució sensor alarma Piscina 1.
 • Substitució rodament i corretges d’impulsió climatització P1.
 • Substitució filtres climatització P1.
 • Substitució sonda d’impulsió d’ambient P1.
 • Instal·lació cortina Piscina Petita.
 • Aïllament acústic per l’extracció d’aire ambient dels vasos de compensació.
 • Reparació turbina d’extracció d’aire ambient dels vasos de compensació.

ALTRES ACTUACIONS

 • Realització de treballs de manteniment del jardí.
 • Realització de treballs de control de plagues.
 • Reparació d’avaria del quadre elèctric de sala de calderes.
 • Reparació torn d’entrada a la instal·lació.
 • Treballs previs a l’obra de millora d’agost.