Actualitat

Principals actuacions de manteniment de la instal·lació – Febrer i març 2019

El Club Natació Rubí us informa de les principals actuacions de manteniment de la instal·lació durant el mesos de febrer i març de 2019:

SALES DE FITNESS I ACTIVITATS

 • Reposicions i compra de nou material de sala de fitness: pilotes medicinals, gomes, cinturó per llast, sac funcional, “agarre” rem baix estret i cordes de saltar.
 • Nou control electrònic de la màquina de clima de la sala de fitness.
 • Reparació de cintes caminadores.
 • Revisió de la maquinària Precor de la sala de fitness.
 • Reparació i manteniment de la maquinària de la sala de fitness.

 

PISCINES I ZONA LÚDICA D’AIGÜES

 • Reparació de l’electrovàlvula d’ompliment dels dipòsits de la Piscina 1.
 • Canvi de bomba d’impulsió d’una cascada de la zona lúdica.
 • Reparació de la tuberia d’aigua freda de les dutxes de la P1 de la sortida del vestuari masculí.
 • Reparació i millora de la il·luminació de la piscina 2.
 • Reparació de col·lector d’aigua de la piscina 2 i zona lúdica d’aigües.
 • Reparació de vàlvules i canonades de les dutxes de sensacions de la zona lúdica d’aigües.
 • Canvi de sonda de ph de l’equip d’hidròlisi de la piscina 1 petita.
 • Canvi de bomba dosificadora de clor de la piscina 1 petita.
 • Neteja i manteniment de les piscines.

 

ALTRES ACTUACIONS

 • Reparació col·lector contra incendis de la piscina 1.
 • Neteja dels elements dels sortidors d’aigua de les dutxes per protocol de legionel·la.
 • Col·locació de limitadors de caudal als WC’s.
 • Millora de la il·luminació de les zones tècniques.
 • Manteniment general de la instal·lació.
 • Inici de tasques de preparació per la temporada d’estiu.
 • Treballs relacionats amb la BFAST Duatló de Rubí 2019.

 

El millor servei al millor preu, per a tota la família.