Intensius Natació Estiu

INSCRIPCIONS OBERTES!

A l’estiu al Club Natació Rubí oferim una gran diversitat de cursets de natació per a totes les edats i amb molta varietat d’horaris.

El juliol és el mes ideal per aprendre a nedar o millorar la tècnica de natació. Assolir un bon nivell de domini aquàtic és molt necessari per gaudir amb seguretat de les piscines, platges, etc. A més, és un moment perfecte per iniciar-nos en aquest esport tan complet, idoni per a totes les edats.

Casquet de bany CNR de regal amb la inscripció!

Torns

Torns Dates
1er TORN Del 1 al 12 de juliol de dilluns a divendres (10 Sessions de 45’ de duració)
2on TORN Del 15 al 26 de juliol de dilluns a divendres (10 Sessions de 45’ de duració)

Horaris

2/3 anys

Matí Tarda
10.15 – 11.00 h 16.30 – 17.15 h
17.30 – 18.15 h
18.15 – 19.00 h

4/5 anys

Matí Tarda
10.15 – 11.00 h 16.15 – 17.00 h
 11.00 – 11.45 h 17.00 – 17.45 h
18.00 – 18.45 h
19.00 – 19.45 h

6/7 anys

Matí Tarda
10.15 – 11.00 h 16.00 – 16.45 h
11.15 – 12.00 h 17.15 – 18.00 h
18.30 – 19.15 h

8/10 anys

Matí Tarda
11.15 – 12.00 h 17.45 – 18.30 h
19.15 – 20.00 h

11/14 anys

Matí Tarda
11.00 – 11.45 h 18.00 – 18.45 h
19.15 – 20.00 h

Preu per torn

SOCIS 57,55 €
NO SOCIS 65,10 € + carnet d’accés a la instal·lació 1,70 €

Descompte del 10% per inscrits a 2 torns (només vàlid si fas la inscripció als 2 torns alhora).

Normativa curset

  • Pagament: un cop feta la inscripció només es retornaran els diners per causes degudament justificades (justificant mèdic, laboral…). Si ja s’ha iniciat l’activitat només es retornarà la part proporcional a partir del moment en que es comuniqui la baixa.
  • Equipament: Per poder assistir als cursets de natació cal portar banyador, barnús, xancles, casquet de bany (obligatori) i ulleres de piscina (opcional). Per millorar el dinamisme de la classe es recomana que cada peça de roba porti el nom del cursetista.
  • Puntualitat: Es demana màxima puntualitat a l’hora de començar les classes.
  • Entrada: 15 minuts abans del començament del cursets es podrà accedir als vestidors. Només podrà accedir un acompanyant per cursetista per ajudar-lo a canviar-se de roba.
  • Vestidors: Els nens es canviaran als vestidors indicats el primer dia de classe (la informació estarà penjada a l’entrada). És important que els pares esperin a l’interior del vestidor durant la recollida del grup, això evitarà aglomeracions al passadís i una millor fluïdesa dels cursets.
  • Objectes personals: Es recomana no deixar cap bossa ni roba al vestidors. El Club no es fa responsable dels objectes perduts.

El Club Natació Rubí es reserva el dret de modificar la programació dels cursets de natació en funció de les seves necessitats.