Avantatges per a socis

Guia de descomptes

Un dels avantatges que t’aporta ser soci/a del club és la guia de descomptes que posem a la teva disposició. Renovada cada any, ofereix diferents descomptes de comerços col·laboradors de la ciutat que podràs gaudir presentant el teu carnet de soci.

Passaport ACEDYR

El programa PASSAPORT ACEDYR ofereix un servei exclusiu als socis i esportistes dels clubs adherits. Les condicions són les següents:

  • Estar com a mínim a 80 km de distància i no pertànyer a la mateixa província.
  • Gaudir l’intercanvi un màxim de 15 dies consecutius o 30 dies/any no consecutius.

El club d’origen lliurarà un adhesiu-passaport a aquell soci o esportista que ho sol·liciti amb una possible data de caducitat.

Serveis dels quals beneficiar-se:

  • De l’ús i divertiment de les instal·lacions en les mateixes condicions que un soci o esportista del club amfitrió, ajustant-se sempre als estatuts i/o reglaments pels quals es regeixi el club.
  • En cas dels esportistes, se’ls facilitarà les instal·lacions segons especialització i disponibilitat per part del club amfitrió.

Més informació a www.acedyr.com.