Assemblea

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’entitat i els seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per a la Junta Directiva.

A continuació, clicant a la imatge pots accedir al dossier de l’Assemblea General Ordinària del 2017: