fbpx

AiguaEmbaràs

INSCRIPCIONS OBERTES

Activitat específica de natació dirigida a la millora física, postural i psíquica durant el període de gestació.

L’activitat física destinada a les embarassades ha de ser amb poc impacte i molt controlada, la natació és la clau. Tot el període de gestació es veurà beneficiat i reforçat pels exercicis i treball a l’aigua, aspectes tant importants com: l’enfortiment de la musculatura més important durant l’embaràs, l’eliminació d’excessos de líquids, la preparació cardiovascular i aeròbica, la millora de la circulació sanguínea, l’augment de la flexibilitat, etc, juntament amb la possibilitat de compartir experiències i dubtes amb la resta de les companyes i la monitora.

L’aigua és un medi gens agressiu pel cos d’una embarassada, les articulacions i la musculatura tenen més llibertat de moviment i menys pes que suportar.

Horaris

Dimarts 11:00 h – 11:45 h
Dijous 11:00 h – 11:45 h

Quotes mensuals

  1 dia per setmana 2 dies per setmana
Preu sòcia 21,70 € 30,80 €
Preu 28,80 € * 41,10 € *

Espais

Els dimarts es realitzarà l’activitat a la piscina 2 i els dijous a la piscina de competició.

Calendari d’activitats 2019/2020

INICI 2 de setembre de 2019 FINALITZACIÓ 30 de juny de 2020

Els dies festius de l’activitat seran tots els festius nacionals i locals.

Normativa

  • Cal portar un certificat del metge conforme es pot realitzar activitat física al medi aquàtic.
  • És obligatori omplir el qüestionari personal que s’entregarà a la recepció abans de començar l’activitat.
  • Equipament: per poder assistir a l’Aiguaembaràs cal portar banyador, barnús, xancles i casquet de bany (ulleres de piscina opcionals).
  • Puntualitat: es demana màxima puntualitat a l’hora de començar les classes.

Drets d'inscripció

* Els no socis hauran de pagar 15,90 € en concepte de matrícula del curs 2019/2020 i 1’70 € per la compra del carnet d’accés a la instal·lació.

Normativa de pagament

  • Els pagaments es realitzaran de forma automàtica mensualment a través del compte bancari. En cas de no continuar l’activitat, cal avisar abans de la facturació (dia 20 del mes anterior).
  • Una vegada realitzada la inscripció (sigui quin sigui el període), davant d’una baixa justificada (amb certificat mèdic) es penalitzarà un 10%, en cas que sigui per voluntat pròpia serà del 20% a partir del moment que es produeixi la baixa, en conceptes de despeses d’organització i d’ocupació de plaça.

El Club Natació Rubí es reserva el dret de modificar la programació dels cursets de natació en funció de les seves necessitats.