Activitats Aquàtiques Nadons

INSCRIPCIONS OBERTES

La natació és important començar-la des de ben petits ja que aporta molts beneficis al nen/a. Al realitzar-se les sessions amb els pares, es reforcen els lligams afectius nadó-pares i augmenta la confiança del nen/a amb el medi aquàtic. A més, millora el desenvolupament psicomotor, ajuda al sistema immunològic, reforça el sistema cardio-respiratori, etc.

Les sessions sempre estan controlades per un monitor especialitzat que explicarà que hem de fer i com hem de realitzar els exercicis de forma correcta. L’objectiu de les classes és que el nadó agafi confiança a l’aigua i s’estimuli corporal, sensorial i socialment a traves d’activitats lúdiques. Així aconseguirem que tingui una bona i millor autonomia al medi aquàtic.

Aquí al Club, el nadó podrà començar a realitzar el curs a partir dels 5 mesos fins els 2 anys d’edat, amb la possibilitat de continuar als nostres cursets de 2/3 anys. Les sessions tenen una durada de 30 minuts i es realitzen a la piscina petita, on la temperatura de l’aigua està entre 31-32 graus, una temperatura idònia per realitzar i gaudir de l’activitat.

A més, la piscina petita està equipada amb un innovador sistema de desinfecció de l’aigua amb ultraviolats que redueix les irritacions, els picors i l’olor que pot ocasionar el clor.

Nens/es dels 5 mesos als 2 anys d’edat

Horari setembre 2018 a juny 2019

Dimarts 11:00 h – 11:30 h
Dijous 16:45 h – 17:15 h
Divendres 17:10 h – 17:40 h
(fins als 10 mesos)
17:45 h – 18:15 h
(11 a 16 mesos)
18:20 h – 18:50 h
(17 a 24 mesos)
Dissabte 10:00h – 10:30 h
(fins als 10 mesos)
10:35 h – 11:05 h
(11 a 16 mesos)
11:10 h – 11:40 h
(11 a 16 mesos)
11:45 h – 12:15 h
(17 a 24 mesos)

Horari juliol 2018

Dissabte 10:00h – 10:30 h
(5 a 10 mesos)
10:35 h – 11:05 h
(11 a 16 mesos)
11:10 h – 11:40 h
(17 a 24 mesos)

Quotes

  Preu mensual
Pares socis 28,10 €
Pares no socis 39,40 € *

Calendari d'activitats

De setembre 2018 a juny 2019:

INICI 3 de setembre de 2018 FINALITZACIÓ 30 de juny de 2019

 

Juliol:

INICI 7 de juliol de 2018 FINALITZACIÓ 28 de juliol de 2018

 

L’activitat no es realitzarà els festius nacionals i locals.

Normativa curset

  • Equipament: Per poder assistir als curset de natació cal portar bolquer d’aigua (o banyador ajustat), barnús, xancles i casquet de bany. El pare o la mare o un acompanyant haurà de fer l’activitat amb el nadó a l’aigua.
  • Puntualitat: Es demana màxima puntualitat a l’hora de començar les classes. És important que arribeu amb temps a la zona de vestuaris per poder canviar al nen/nena amb tranquil·litat i sortir a la zona d’aigua sense preses per no transmetre sensació d’estrès.

L’últim dia de curset del mes podran entrar els dos pares i realitzar fotografies durant la sessió.

Normativa de pagament

* Els pares no socis hauran de pagar 15,50 € en el moment de fer la inscripció per al mes de juliol i 15,70 € en el moment de fer la inscripció per la temporada 2018/2019 en concepte de drets d’inscripció, i 1,70 € per la compra del carnet d’accés a la instal·lació. El preu mensual és per una sessió setmanal.

  • El primer pagament s’haurà de fer en metàl·lic o targeta en el moment de la inscripció i la resta de pagaments seran renovacions automàtiques mensuals a través del compte bancari.
  • En cas de no continuar l’activitat, cal avisar abans del dia 20 del mes anterior al proper pagament.
  • Una vegada realitzada la inscripció (sigui quin sigui el període) davant d’una baixa justificada (amb certificat mèdic), es penalitzarà un 10% del total de la inscripció a partir del moment que es produeixi la baixa, en concepte de despeses d’organització i d’ocupació de plaça.
  • Les devolucions dels imports de les baixes que es produeixen per voluntat pròpia, es veuran penalitzades amb un 20% del import total de la inscripció, en el moment que aquesta es produeixi, en conceptes de despeses d’organització i d’ocupació de plaça.

El Club Natació Rubí es reserva el dret de modificar la programació dels cursets de natació en funció de les seves necessitats.