Cursets Nat. Intensius Estiu

Intensius2017

Arriba l'estiu i al Club Natació Rubí ens preparem per oferir una gran diversitat de cursets de natació per a totes les edats i amb molta varietat d'horaris.

El juliol és el mes ideal per aprendre a nedar o millorar la tècnica de natació. Assolir un bon nivell de domini aquàtic és molt necessari per gaudir amb seguretat de les piscines, platges, etc. A més, és un moment perfecte per iniciar-nos en aquest esport tan complet, idoni per a totes les edats.

Torns

1er torn

Del 3 al 14 de juliol, de dilluns a divendres (10 sessions de 45' de duració)

2on torn

Del 17 al 28 de juliol, de dilluns a divendres (10 sessions de 45' de duració)

Inscripcions obertes a partir del 3 d'abril de 2017. Promoció de matrícula i primer mes gratuïts vàlida fins el 2 de juny de 2017 per a noves altes que no s'hagin donat de baixa en els últims 6 mesos.

Nens/es dels 2 als 3 anys d'edat

Horari
10:15 h - 11:00 h
11:15 h - 12:00 h
16:30 h - 17:15 h
17:30 h - 18:15 h
18:15 h - 19:00 h

Nens/es dels 4 als 5 anys d'edat

Horari
10:15 h - 11:00 h
11:00 h - 11:45 h
16:15 h - 17:00 h
17:00 h - 17:45 h
18:00 h - 18:45 h
19:00 h - 19:45 h

Nens/es dels 6 als 7 anys d'edat

Horari
10:15 h - 11:00 h
11:15 h - 12:00 h
16:00 h - 16:45 h
17:15 h - 18:00 h
18:30 h - 19:15 h

Nens/es dels 8 als 10 anys d'edat

Horari
11:15 h - 12:00 h
12:00 h - 12:45 h
17:45 h - 18:30 h
19:15 h - 20:00 h

Nens/es dels 11 als 14 anys d'edat

Horari
12:00 h - 12:45 h
19:15 h - 20:00 h

Quotes

Quotes per torn
Socis 55.30 €
No Socis* 62.60 €

  * Carnet d'accés a la instal•lació per no socis: 1,60€

Casquet de bany CNR de regal amb la inscripció!

Normativa Curset

Pagament: un cop feta la inscripció només es retornaran els diners per causes degudament justificades (justificant mèdic, laboral, ...). Si ja s'ha iniciat l'activitat només es retornarà la part proporcional a partir del moment en que es comuniqui la baixa.

Equipament: Per poder assistir als cursets de natació cal portar banyador, barnús, xancles, casquet de bany (obligatori) i ulleres de piscina (opcional). Per millorar el dinamisme de la classe es recomana que cada peça de roba porti el nom del cursetista.

Puntualitat: Es demana màxima puntualitat a l'hora de començar les classes.

Entrada: 15 minuts abans del començament del cursets es podrà accedir als vestidors. Només podrà accedir un acompanyant per cursetista per ajudar-lo a canviar-se de roba.

Vestidors: Els nens es canviaran als vestidors indicats el primer dia de classe (la informació estarà penjada a l'entrada). És important que els pares esperin a l'interior del vestidor durant la recollida del grup, això evitarà aglomeracions al passadís i una millor fluïdesa dels cursets.

Objectes personals: Es recomana no deixar cap bossa ni roba al vestidors. El Club no es fa responsable dels objectes perduts.

Descomptes

    • Hi ha un descompte del 10% per inscrits a 2 torns (només vàlid si fas les inscripcions a 2 alhora).

El Club Natació Rubí es reserva el dret de modificar la programació dels cursets de natació en funció de les seves necessitats.