Junta Directiva

La Junta Directiva és l'òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes estatutàriament, com també, gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’Assemblea General.

 • President
 • David Ortiz Esteban
 • Sots President
 • Alfons Miras Casasayas
 • Secretari
 • Joan Manel Sampons i Vila
 • Tresorera
 • Àngela Moya Monfort
 • Vocals
 • Santiago Ruiz Aguinaga
 • Mª Teresa Pardo Saez
 • Maurici Sampons Miras